Posted by admin

Jakimi sposobami może zostać wykonana wycena firmy

Wycena firmy – w jakich celach się ją wykonuje
Firmy podczas swojego funkcjonowania niekiedy potrzebują dokonać wyceny tego, ile są warte. Spowodowane to być może wieloma różnymi okolicznościami, i zależnie od potrzeb jest też dobierany sposób wykonania całościowej wyceny, do popularnych metod należą porównawcza, majątkowa i dochodowa. Niejednokrotnie będą o nią prosiły instytucje finansowe, jeżeli taki podmiot stara się o jakąś formę dofinansowania w formie kredytu albo linii debetowej. W oparciu o taką wycenę szacowane jest ryzyko i podejmowana decyzja o tym, czy wniosek będzie zaakceptowany, czy jednak odrzucony. Następną sytuacją, w której z reguły potrzebna będzie wycena przedsiębiorstw, jest sprzedaż lub zakup firmy. Obie strony transakcji zainteresowane będą wtedy uzyskaniem tej informacji, gdyż wtedy prościej jest im osiągnąć kompromis w negocjacjach. Lecz o wykonanie wyceny zapewne firma poproszona zostanie również wtedy, gdy będzie planować swój podział czy emisję nowych akcji, przy postępowaniu arbitrażowym, i jeszcze w dużej ilości innych sytuacji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.