Posted by admin

Merytoryczne wykonanie audytów zewnętrznych
Merytoryczne wykonanie audytów wykonywanych przez uprawnione do tego osoby wykonuje marka Audmax. Najważniejszą specjalnością z takiego obrębu jest przeprowadzanie audytów unijnych. Eksperci, którzy trafią do konkretnej firmy ocenią, czy wybrana osoba pozyskane środki wydatkuje zgodnie z ustaleniami zaprezentowanymi w głównym harmonogramie. Tego typu audyt zewnętrzny firmy jest solidny oraz ma za zadanie sprawdzić, czy konkretne sposoby postępowania zostały zagwarantowane. Specjaliści w następnej kolejności poinformują beneficjentów o tym, czy tryb, w jaki rozliczą koszty w zakresie projektu jest zgodny z procedurami. Dzięki temu osoby zainteresowane, nie muszą się martwić, że coś ominęły a także że z tego względu narażają się na sankcje pieniężne albo na stratę renomy. Audyt przeprowadzany przez specjalistów z Audmax rozszerzony jest o doradztwo projektowe, czyli poza otrzymaniem raportu, klient ma możliwość oczekiwać dalszych, cennych wskazówek co do tego, w jaki sposób ma zrealizować projekt w kolejnych posunięciach.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.