Posted by admin

Audyt – przywilej, konieczność czy może przymus?
Ostateczna wartość firmy uzależniona jest od dużej ilości różnych czynników i może się w czasie zmieniać. To, ile będzie warta dana firma jest ogromnie ważne przy jej likwidowaniu, sprzedaży albo w chwili zmiany jej formy organizacyjno-prawnej. Każda taka okoliczność potrzebuje wykonania wyceny z innych powodów, za każdym razem jednak musi to być realna wartość wszystkiego co dotyczy danej jednostki. Sprzedaż i likwidacja są okolicznościami, jakie bardziej się kojarzą z niechcianymi wydarzeniami. Wykonanie przekształcenia określonej formy prawnej w drugą również będzie wymagać dokładnego ustalenia wartości składników wchodzących na majątek. We wszystkich opisanych przypadkach niezbędna staje się kompleksowa wycena firm, która wskaże jednoznacznie wartość bieżącą firmy dla konkretnych celów. Wiele elementów można precyzyjnie i szybko wycenić w oparciu o ceny rynkowe odpowiedników. Z kolei inne wymagają obliczenia wartości z uwzględnieniem spadku wartości wskutek zużycia lub – wręcz przeciwnie, powiększenie wartości, na przykład po rozbudowie czy wykonanej modernizacji. Ale w skład firmowego majątku wchodzi także dużo elementów niezwykle trudnych do wyceny. Dotyczy to w szczególności wartości niematerialnych i prawnych, jakie często stanowią dużą część aktywów firmy. Najczęściej spotykane to prawa autorskie, licencje, patenty czy wzory użytkowe. W takich przypadkach kwestia wyceny już tak nie będzie oczywista. Aby oszacować trafnie niematerialne składowe majątku, będzie wtedy potrzebna profesjonalna wycena firm wykonana przez wyspecjalizowanych audytorów.

+Reklama+

Comments are closed.